Voor ActiVite, een organisatie die zorg verleent aan vooral ouderen in de omgeving van Leiden, zijn een aantal instructiefilms gemaakt. Deze worden gebruikt om verzorgenden en verpleegkundigen te leren het “zorgleefplan” goed toe te passen.